Komori Demo Days


Koncem listopadu se uskutečnila v Holandsku v sídle KIN (Komori International Netherland) akce s názvem Komori Demo Days.

Události se zúčastnilo během dvou dnů přes 250 návštěvníků z 18-ti zemí. Za Graffin a tudíž Českou republiku se účastnila litoměřická tiskárna HRG zastoupená pány Lukášem a Kopeckým. Pro návštěvníky byl připraven celodenní program zakončený v tiskárně Ipskamp Drukkers ukázkou tisku na stroji Komori GL 840P H-UV

Program této akce byl následující:

  • zpráva o současném stavu rozvoje technologie H-UV
  • role nových technologií barev
  • optimální sušení pro optimální výkon
  • jak může H-UV prospět vašemu podnikání
  • demonstrace tisku na stroji Komori Lithrone G40
  • demonstrace tisku na stroji Komori Lithrone S29
  • cesta do tiskárny v Drukkers
  •  prohlídka Ipskamp Drukkers a ukázky tisku na stroji Komori GL 840P H-UV

 

Poznatky získané firmou Graffin:

1. stále roste počet instalací strojů s H-UV technologií

již 70 v Evropě

300 na celém světě

2. Komori prezentuje nový systém dodávek spotřebních materiálů K-supply

3. Společnost Michael Huber bude dodávat tiskové barvy H-UV

4. Významně se rozšiřuje nabídka speciálních a efektových barev a laků H-UV

 

Informace získané na místě od obsluhy stroje v Ipskamp Drukkers:

Obsluha stroje je vysoce spokojena s H-UV. Na stroji GL 840P H-UV pracuje pouze jeden tiskař. V současnosti uvažují o systému jeden tiskař a pomocník. Vyrábějí vysoce náročné umělecké časopisy, knihy a ostatní tiskoviny s vysokou přidanou hodnotou. Měli jsme možnost vidět tisk tří zakázek. Rychlost tisku se pohybovala v rozmezí 12.500  - 14.000 archů/hod

 

Zákazník z tiskárny HRG v zastoupení Ondřej Lukáš a Josef Kopecký byl velice spokojen a přesvědčil se o tom, že jeho investice do technologie H-UV byla správným krokem a získal mnoho nových informací, které bude moci využít při rozhodování o dalším strategickém nákupu tiskové technologie pro jednostranný tisk s vysokou přidanou hodnotou jako je například tisk obalů.