Podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti GRAFFIN


Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo a názvem výzvy: 03_16_043, Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Graffin s.r.o.

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 17

Stručný popis operace: Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele. V souvislosti s realizací projektu se očekává zvýšení úrovně znalostí a dovedností zapojených zaměstnanců.

 

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.