Komerční tisk

Trh komerčního tisku produkuje brožury, etikety, časopisy, katalogy, firemní zprávy, novinové přílohy a direct mail. Také se tisknou materiály, jako jsou obchodní formuláře, finanční tisk a školicí manuály. Reklama a produktové potřeby firemních zákazníků zvyšují poptávku po vysoce kvalitních tiskových úlohách.   Náš sortiment zahrnuje různé tiskové stroje, které perfektně fungují pro komerční tiskárny. Naše pečlivě navržená technologie H-UV zajišťuje rychlou konečnou úpravu a přidanou hodnotu, z čehož profitují tiskárny a pomáhá jim plnit jejich výrobní potřeby. Hledáte vysoce kvalitní tištěné komerční zakázky pro plnění objednávek vašich zákazníků? Právě to vám Komori nabízí.