TY papíry/ ICP fólie

ICP folie a TY papíry se používají převážně v ofsetových tiskových strojích pro zabránění rozmazávání a jiným poškozním již natištěného obrazu v místech mezijednotkové předávky. Tyto podložky se buď lepí nebo jsou uchytávány pod lišty. Lze je použít i v jiných aplikacích kde dochází k poškozování "mokrého" tisku v důsledku kontaktu s částmi stroje.