HORIZON VAC-100a + ST 60

Snášecí věž VAC-100a se savkovým podáváním a s 10 zásobníky (max. výška stohu 55mm). Standardní automatizovaný stohovač ST-60 s dvěma stohy. ST-60 plně využívá ke snášecí produktivitě SpeedVac, se schopností stohovat až 8000 sad za hodinu

Content of the device:

VAC-100a

ST-60

  • The machine has been technically inspected and refurbished

  • Cleaning was done.

  • The machine can be seen on our showroom.

Increase the efficiency of your business. Now the right time to invest in the refurbished Horizon machine.

We will be happy to help you choose the used or refurbished machine. Contact us and our experienced staff will give you a professional consultation and advise you on what machine will be best for your needs.

Can we help you? Do not hesitate to contact us!