Apressia obraceč palet

Snadné a bezpečné zarovnání papíru

Řada Apressia AT je plně vybavena sofistikovanými automatizačními funkcemi. Pomáhá zefektivnit tiskové procesy zjednodušením manipulace s papírem.

Pomocí předinstalovaných programů může automatický provoz začít ihned po instalaci (otáčení, provzdušňování, vyrovnávání atd.). Dotykový panel zvládne všechny funkce, včetně výběru programu a načítání registrovaných úloh a konfigurování hodnot pro různé funkce a přepínání na ruční provoz.

 

 

Navíc Apressia AT umožňuje práci na malém prostoru. Nakládání, výstup a zvedání/spouštění palet se provádí na stejném místě. Apressia AT splnila přísné evropské požadavky.

Apressia AT je špičková řada automatických obracečů palet. Ovládací pult s dotykovou obrazovkou, který je instalován na bezpečném místě, lze použít k zahájení otáčení papíru a výměny palet. Každý může bezpečně obsluhovat řadu Apressia AT.

 

Vlastnosti

  • Ovládací pult s dotykovým panelem lze nastavit na automatický provoz.
  • Pokročilé zarovnání papíru pomocí třířadého vibračního dmychadla.
  • Bezpečnostní prvky pro otáčení, zvedání a spouštění jsou součástí standardní výbavy.
  • Jediným tlačítkem přepínáte mezi automatickým a manuálním režimem.

 

 

Apressia Obraceč palet technické údaje
Model Apressia AT120N Apressia AT120N
Max. velikost papíru (mm)   800 x 1200
Tloušťka papíru (mm) 0.2 mm nebo silnější lepenky
Max. výška stohu* 1 450 2010
Min. výška stohu* 630 790
Max. hmotnost stohu* (kg) 1200

* Zahrnuje paletu. Výkon a čísla se mohou lišit od zde uvedených specifikací a specifikace mohou být také upraveny pro vylepšení produktu.