Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Graffin s.r.o. , se sídlem Hvězdova 870/39, 140 00 Praha, IČ: 26765951, zapsané ve veřejném rejstříku vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92250, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 1. jméno a příjmení
 2. e-mail
 3. Jméno, příjmení a e-mail jsou nutné za účelem zasílání zpětné vazby. Tyto údaje jsou standardně zabezpečeny heslem na uživatelské i systémové úrovni. Uživatelská data jsou zálohována do složek, která jsou zabezpečena standardními postupy dané technologie. Zálohovací zařízení je umístěno v jiné části budovy než server.
 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti marketing@graffin.cz, nebo na adresu Kácov 332, 285 09 Kácov.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět ,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Je třeba rozlišit, jestli je zpracování daného osobního údaje nutné nebo ne – nejde zpracovávat osobní údaje, které nejsou pro stanovený účel nezbytné.
  • Po zpětvzetí nemusí vždy dojít k likvidaci! Je třeba uvážit, jestli neexistují jiné důvody pro zpracování a jestli likvidací nedojde k nepřiměřenému poškození správce – podle toho je potřeba s údaji naložit a vyrozumět žadatele.