graffiNOVINY

Komori Lithrone G37P

Ve formátu A1

28.04.2022

Shoei Printing Co. je globální společnost se sídlem v Niigatě a s pobočkami ve Vietnamu, Číně, v Tokiu a Osace. Původně se společnost zaměřovala na tisk publikací, poté vstoupila do oblasti tisku zásilkových tiskovin a rychle rozšířila své podnikání. Nyní představili osmibarvový konvertibilní stroj Lithrone G-837P ve formátu A1 s obracecím zařízením pro účely konsolidace malosériových tiskových úloh. Zeptali jsme se prezidenta & generálního ředitele Masayukiho Sakaie, výkonného ředitele Masashi Watanabeho, zástupce manažera tiskárny Yuki Narita a manažera výrobního oddělení č.1 Yuji Kobayashiho na současnou realizaci vysoké ziskovosti v oblasti tisku zásilkových tiskovin, na zlepšení výkonnosti a produktivity v tiskárně po instalaci Lithrone G837P s obracením.

Představení 37-palcového obracecího zařízení pro maximální efektivitu výroby

V reakci na změny v prostředí polygrafického průmyslu, prezident &generální ředitel Sakai říká: “Tiskářský průmysl se každý rok zmenšuje kvůli digitalizaci a vyřizování záležitostí bezpapírovým způsobem. Potřebujeme posílit divizi tisku zásilkových tiskovin.”

Společnost již vlastní osmibarevný 40-palcový archový tiskový stroj s obracením, který zvládá různé tiskové potřeby, jako je oboustranný tisk při jednom průchodu a vícebarevný jednostranný tisk. Jako svou nejnovější investici společnost představila 8-barevný 37-palcový stroj s obracením Lithrone G-837P, aby posílila své podnikání v oblasti tisku zásilkových tiskovin. Sakai říká: “Vybrali jsme si tento stroj, protože jsme potřebovali stroj, který dokáže zajistit vysokou kvalitu tisku, i když se specializujeme na zásilkové tiskoviny.”

shoei_03

Jedním z klíčových bodů při výběru stroje byla jeho rentabilita při malosériovém zásilkovém tisku. Sakai říká: “Lithrone G-837P nabízí vysokou produkční efektivitu pro malosériové zakázky díky jeho schopnosti pro rychlou změnu na jinou zakázku, realizované současnou automatizací výměny a čištění tiskových desek. Navíc velikost 37-palců, která je tak akorát pro zakázky velikosti A1, jako jsou např. katalogy a brožury, má menší velikost tiskových desek než 40-palcový stroj, což vede ke snížení nákladů o 20 procent. Úspora nákladů je velmi významná, protože používáme 4 000 až 5 000 tiskových desek za měsíc.“

Kromě tiskových strojů společnost také pracuje na automatizaci a zlepšení efektivity svých postpressových zařízení a již představila programovatelný hydraulický řezací systém Komori Apressia CTX132. Sakai říká: ” Oba stroje Lithrone G-837P i Apressia CTX132 jsou omezeny na tiskoviny velikosti A1 a díky zkvalitnění procesu výroby se automatizace zlepšila, což má za následek maximální efektivitu výrobu.” Zástupce manažera továrny Narita říká: “Lithrone G-837P přednastavuje nastavení vzduchu pro každý typ papíru, zatímco Apressia CTX 132 zpracovává informace o pořadí řezání každé zakázky a přednastavuje se automaticky. Tato automatizace zabraňuje lidské chybě a dramaticky zvyšuje produktivitu.”

Sakai, který zdůrazňuje, že je důležité udělat z tiskárny místo, kde jsou mladí lidé motivováni k práci, říká: „Tento stroj jsme vybrali v reakci na zpětnou vazbu z rozhraní shop floor managmentu ukazující tento tiskový stroj, který se specializuje na automatizaci a úsporu práce, nám umožní vyškolit mladého zaměstnance, aby se do jednoho roku stal vedoucím tisku.“ Od uvedení na trh je práce efektivně sdílena s Lithrone G37P, na kterém pracují mladí operátoři, kteří zpracovávají malosériové, zásilkové tiskové úlohy, zatímco na 40-palcovém tiskovém stroji se tisknou jiné zakázky, které také stabilně generují zisky.

shoei_04 (1)

Tiskový stroj je vybaven funkcí “Parallel Makeready”, která zkracuje dobu výměny zakázky tím, že provádí automatické mytí barevníků, výměny desek a předbarvení současně. Pan Narita říká: „Paralelní příprava je pro nás důležitá, protože se vždy zajímáme o dobu řezání – dokonce o jednu minutu. Doba mezi koncem předchozí zakázky a začátkem další zakázky byla zkrácena asi o 60 procent ve srovnání s předchozím tiskovým strojem bez paralelní přípravy. V důsledku toho se zvýšil počet zakázek za hodinu a výrazně se zlepšila efektivita výroby.”

Kobayashi vysvětluje: “Předbarvení je nastaveno pro každý typ papíru, jako je lakovaný, matný a bezdřevý papír. Kromě toho je řídicí systém denně aktualizován a optimalizován pomocí samoučící funkce, takže barvy blízké standardům jsou tisknuty na prvním zkušebním tisku. Produkční tisk jsme schopni zahájit po jednom nebo dvouch zkušebních tiscích tedy kolem 70 archů.“

Kromě toho vynikající výkon stroje umožňující vysokorychlostní produkci se stabilní kvalitou při oboustranném tisku na bázi oleje podporuje produktivitu. Narita říká: ” Rychlost tisku je také důležitá pro zajištění produktivity, o kterou usilujeme. Jedinečný Komori G-837P pro oboustranný tisk na olejové bázi, který kombinuje přepravu přenosového válce s přepravníkovým pásem stejnou rychlostí, jako je rychlost tisku, eliminuje kmitání papíru a rozmazávání i při vysokých rychlostech 15 000 archů za hodinu.” Tyto efekty ve skutečnosti vedly k dokončení 111 zakázek za 24 hodin provozu. Sakai říká: „Záleží na velikosti potisknuté plochy, ale my usilujeme o 6 až 8 zakázek za hodinu.“

Vylepšení shop floor management a použití KP-Connect

Kobayashi říká: “KP-Connect poskytuje nejen provozní informace o celém tiskovém stroji, ale také pracovní výkonnost každého operátora, takže ​ každý problém můžeme okamžitě vidět v číslech. To je důvod, proč provádíme zlepšovací aktivity ne na měsíční bázi, ale na denní. Sdílením informací o zlepšení s každým a opakováním cyklu PDCA, cítím, že naši operátoři jsou schopni růst a cítí pocit naplnění ve své práci.“

Případ společnosti může být úspěšným příkladem toho, jak vylepšení shop floor managmentu pomocí KP-Connect přispívají ke zlepšení efektivity výroby a ziskovosti.

Příklad průměrného měsíčního produkčního výkonu KP-Connect. Průměrná měsíční doba spuštění úlohy je 7.8 minuty a objem zkušebního papíru je 72,3 archů, což ukazuje na extrémně vysokou efektivitu výroby u malých sérií.

Vytvoření z továrny odměňující pracoviště pro mladé dělníky

Vize prezidenta & generálního ředitele Sakaie do budoucna: „Chci vybudovat továrnu, kde mladí lidé chtějí pracovat a mít radost z práce a kde jsou odměňováni za své úsilí. Chci využívat lidi k výkonu práce, kterou mohou dělat lidé, a automatizaci a roboty v oblastech, které lze provádět strojově. Pokud postavíme takovou továrnu, myslím, že pro mladé lidi bude obohacující tam pracovat. Představuji si, že z toho udělám tiskařskou společnost, kde by mladí lidé rádi pracovali.“