Cloudový workflow systém iCE LiNK

VŠE PROPOJENO… AUTOMATIZUJTE PROCES DOKONČENÍ PROSTŘEDNICTVÍM INTERGRACE.

Horizon pXnet Bindery Control System se používá jako centrální řídicí bod pro plánování práce, odesílání údajů o úloze do každého dokončujícího zařízení, sledování stavu zařízení a shromažďování výrobních statistik v reálném čase. pXnet přináší efektivitu a hodnotu ve často měnících/nízkoobjemových výrobních prostředích, kde jsou potřeba časté změny výroby. Systém pXnet lze také propojit se stávajícím workflow pro automatizované nastavení JDF.

  • iCE LiNK je cloudová služba, která se používá ke správě více systémů, monitorování stavu systému v reálném čase a k umožnění získávání a analyzování informací o jednotlivých zařízení a výroby.
  • Stav produktů Horizon lze spravovat v rámci sítě a poskytovat upozornění, jako je výměna dílů či blížící se servisní interval, aby se prodloužila doba provozu zařízení.
  • iCE Link je k dispozici jako předplatitelská služba. Můžete si vybrat ze 3 upgradovatelných edic včetně IoT Basic, Automation a Enterprise.